หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > จิตรกรรม Lecture and Workshop / Materials in visual art
จิตรกรรม Lecture and Workshop / Materials in visual art

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-10 23:24:00


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาจิตรกรรม โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เชิญวิทยากร คุณศรชัย พงษ์ษา มาบรรยาย Artist Talk  และ Materials in Visual Art Workshop ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 และหอศิลป์ ชั้น Gงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home