หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > บรรยากาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์
บรรยากาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 21:21:38


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home