หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเข้ม 3 วัน ขับเคื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเข้ม 3 วัน ขับเคื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-13 03:58:49วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จ.ชลบุรี การประชุมดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21" นอกจากนี้มีการประชุมหารือระดมความคิดกันอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเป็นผลกระทบ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในอนาคต

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home