หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมสรุปประเด็น เตรียมเขียนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมสรุปประเด็น เตรียมเขียนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-10-09 11:34:46


วันที่ 6 ตุลาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นจากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านและผู้แทนชุมชนแพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาจัดทำโครงการวิจัยงบรายได้ของปีงบประมาณ 2564 จัดประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home