หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-11-21 14:54:56


วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล โดย ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home