หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมสาขาฯออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มอบนโยบาย เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
ประชุมสาขาฯออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ มอบนโยบาย เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-13 03:34:18


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จัดการประชุมสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชา มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชา โดยมี อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา และ อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รับแนวทางสู่การปฏิบัติ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home