หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ประชุมวางแผนการจัดทำเว็บไซต์ภาษาจีน คณะศิปกรรมศาสตร์
ประชุมวางแผนการจัดทำเว็บไซต์ภาษาจีน คณะศิปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-27 21:16:10


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนการจัดทำเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นภาษาจีน โดยมีอาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวภัราภรณ์ สดแสงจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติการดูแลการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน จัดประชุม ณ ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home