หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > ศิลปกรรม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาจีน
ศิลปกรรม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-05 17:41:52

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาจีน โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในการประชุม


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home