หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 12:52:44


วันที่ 1 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาตร์จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 3/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา และวาระอื่นๆที่สำคัญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองคณบดีทุกฝ่ายทั้ง 5 ท่าน เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงแรมพูลแมน โฮเทล พัทยา จี จังหวัดชลบุรี
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home