หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อติดตามการดำเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อติดตามการดำเนิน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-15 14:12:17วันที่ 30 เมษายน 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่2/2564 แบบออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี เพื่อติดตามการดำเนิน

Faculty of Fine and Applied Arts
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th