หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเตรียมงาน 80 ปั สวนสุนันทา
ประชุมเตรียมงาน 80 ปั สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 18:17:43

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นัดประชุมกรรมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ และที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น การแสดงละคร การจัดซุ้มและเวทีกลาง การจัดนิทรรศการมีชีวิต เป็นต้น

ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์