หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตและภริยาแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
อาจารย์และนักศึกษา แฟชั่นดีไซน์ เข้าพบท่านฑูตและภริยาแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-18 13:19:16


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ และอาจารย์สุภาวดี จุ้ยศุขะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าพบท่านฑูตและภริยาแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย เพื่อหารือในการออกแบบและตัดเย็บแบบชุดผ้าไหม สำหรับร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home