หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
การประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-18 08:56:51


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (The 1st FAR SSRU undergrad conference) การนำเสนอบทความผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2

ในการนี้ อธิการบดี ได้ให้โอวาทและข้อคิดแก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ไว้ถึง 3 สิ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วไม่ควรพลาด ได้แก่ มีครูดี ต้องเรียนรู้ มีเพื่อนดี ต้องคบหา และมีโอกาสดี ต้องคว้าไว้ 

เมื่ออธิการบดีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแล้ว มีการแสดงของนักศึกษา ได้แก่ การบรรเลงกีต้าร์คลาสสิค จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี การแสดงชุด Color of love จากนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย และการแสดงชุด In This Shirt จากนักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละคร และอธิการบดี ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา อาทิเช่น หุ่นกระดาษกันดั้มที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริง ผลงานศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้แก่ เครื่องประดับ โคมไฟ ชุดเก้าอี้ โดยใช้วัสดุพื้นบ้าน และผลงานภาพจิตรกรรมศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ซึ่งท่านได้ให้ความสนใจในการบรรยายของงานนิทรรศการเป็นอย่างมาก

 คณะศิลปกรรมศาสตร์รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ รองศาตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ สร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน ในนามของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ดูภาพเพิ่มเติม 1stminiconference-พิธีเปิด.pdf