หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม’ MINI CONFERENCE ครั้งที่ 2 จิตรกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ นาฏศิลป์ ศิลปะการละคร
ศิลปกรรม’ MINI CONFERENCE ครั้งที่ 2 จิตรกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ นาฏศิลป์ ศิลปะการละคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-28 15:30:42

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดสัมมนาผลงานวิจัยนักศึกษา(Mini Conference) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้คณะพัฒนานักศึกษาสู่การวิจัย กิจกรรมมีการนำเสนอบทความผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งนี้ ถือเป็นการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาเป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับปีการศึกษา 2562 โดยครั้งที่ 1 จัดไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา