หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > workshop ในหัวข้อ character design
workshop ในหัวข้อ character design

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 17:06:04

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้จัดกิจกรรมสัมมนาและ workshop ในหัวข้อ character design โดยวิทยากรรับเชิญคือคุณ  คุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช (พี่โจ)

นักวาดการตูนชื่อดังจากผลงาน joe the seacret agent ภายในงานตกแต่งในบรรยากาศงานปาร์ตี้ใต้ท้องทะเลลึก รวมตัวเหล่า monster

ที่ออกแบบโดยนักศึกษา โดยบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านยังได้รับความรู้

เกี่ยวกับ  character design เพื่อนำไปต่อยอดความคิดของตนเองต่อไปอีกด้วย