หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ “บุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ “บุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-05-17 18:03:20

“บุคคลดีเด่นแห่งปี” รางวัลเพชรสุบรรณ ประจำปี 2562 

สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

ขอแสดงความยินดี
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สวนสุนันทา


ได้รับรางวัลเพชรสุบรรณ ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่นแห่งปี 2562 จัดโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ผู้มอบรางวัล ได้แก่ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย กรุงเทพฯ