หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > "ทักษะศตวรรษที่ 21 เส้นทางสายดนตรี" สาขาวิชาดนตรี จัดบรรยายให้ความรู้แก่นศ. วิทยากรจาก BEC TERO
"ทักษะศตวรรษที่ 21 เส้นทางสายดนตรี" สาขาวิชาดนตรี จัดบรรยายให้ความรู้แก่นศ. วิทยากรจาก BEC TERO

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-08 12:26:06


วันที่ 2 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "ทักษะศตวรรษที่ 21 เส้นทางสายดนตรี" โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพดนตรี มาให้ความรู้หลายท่าน โดยความสนับนุนจาก BEC TERO ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาดนตรี และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีทุกชั้นปีเข้าฟังการบรรยายงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home