หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ดนตรีไทย ดนตรีสากล ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-13 16:38:25


วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี นำนักศึกษาบรรเลงเพลง ในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ศึกษาดนตรีไทย บรรเลงเพลงวงปี่พาทย์ นำโดยอาจารย์ปราโมทย์ เที่ยงตรง จากนั้นเป็นพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีวงดุริยางค์จากนักศึกษาดนตรีสากล บรรเลงเพลงเปิดและเพลงสรรเสริญพระบารมี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รักษาหัวหน้าสาขาวิชา แะอาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ กำกับดูแล 

กิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันค้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home