หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ดนตรีเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
ดนตรีเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-22 19:16:35เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวเปิดโครงการโดย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมแนะนำการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งยังมีการแสดงร้องประสานเสียงจากพี่ๆนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี นอกจากนั้น ยังได้ให้น้องๆนักเรียนได้ลองฝึกการร้องประสานเสียง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและกำกับการออกเสียง
โรงเรียนศรัทธาสมุทร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10


ดูภาพเพิ่มเติม กิจกรรมดนตรีกับ รร.ศรัทธาสมุทร.pdf