หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาดนตรี SSRU Chorus ร่วมร้องเพลงกับวงดุริยางค์ตำรวจ ในงานวันตำรวจ ประจำปี 2562
นักศึกษาดนตรี SSRU Chorus ร่วมร้องเพลงกับวงดุริยางค์ตำรวจ ในงานวันตำรวจ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-19 18:02:21วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาดนตรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาดนตรี วง SSRU Chorus เข้าร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงร่วมกับวงดุริยางค์ตำรวจ ในงานเลี้ยงวันตำรวจประจำปี 2562.

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home