หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ดนตรีสวนสุนันทากับโรงเรียนมัธยมชื่อดัง!! พร้อมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
ดนตรีสวนสุนันทากับโรงเรียนมัธยมชื่อดัง!! พร้อมทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-02-12 10:35:19


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนวัดราชโอรสเข้าพบคณะผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อหารือทำความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง 58508 ชั้น 5 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์