หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > นาฏยสร้างสรรค์ 60
นาฏยสร้างสรรค์ 60

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-11-17 10:13:35

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย จัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชื่องานว่า “นาฏยสร้างสรรค์ 60”  ซึ่งได้รวบรวมผลงานนักศึกษาเป็นการแสดงในเนื้อหาต่างๆรวมทั้งหมด 17 ชุดการแสดง ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำการแสดงต่อผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร