หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ ในพิธีศาสนามหามงคล 5
อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ ในพิธีศาสนามหามงคล 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-13 10:21:55อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ ในพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราช เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร