หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ หลักสูตรและแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0
ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ หลักสูตรและแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 13:47:08

ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ หลักสูตรและแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0

เรียนเชิญผู้สนใจค่า ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2160-1388 ต่อ 105