หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาเอก > พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-31 10:56:28

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นักศึกษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ประธานหลักสูตร และ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตร 


คณะศิลปกรรมศาสตร์

website : https://far.ssru.ac.th

twitter : https://twitter.com/pr_far

instagram : far_ssru_fanpage

Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th