หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สวัสดีปีใหม่ 2561 นายกร ทัพพะรังสี
สวัสดีปีใหม่ 2561 นายกร ทัพพะรังสี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-02-23 15:07:08


เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าพบ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ รับฟังโอวาทและรับพรปีใหม่จากท่าน ณ พระตำหนักสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา