หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะและกอง
สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะและกอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-01-18 20:10:28


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้นำของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 มอบให้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวยสุนันทา เช่น คณะ วิทยาลัย กอง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีฯ, วิทยาลัยสถาปัตฯ, กองพัฒนานักศึกษา, กองกลาง, สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักทรัพย์สินและรายได้, สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต, สถาบันวิจัยและพัฒนา, ศูนย์อาเซียนฯ เป็นต้นเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่กันเพื่อต้อนรับปีใหม่