หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > งานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ????#สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
งานวิจัยอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ????#สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-18 23:03:34"ไทยนวัตศิลป์" โครงการวิจัยพัฒนาชุมชนโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับครูช่างเพชรบุรี โดยมี ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นผู้อำนวยการโครงการ ได้รับการนำลงหนังสือพิมพ์ "เพชรภูมิ" หนังสือพิมพ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home