หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเตรียมงาน Open House and Workshop และประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2565
ประชุมเตรียมงาน Open House and Workshop และประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-09-15 16:09:53


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมงาน Open House and Workshop ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายนนี้ โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำเดือนสิงหาคม ด้วย ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น G หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home