หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19 (ครั้งที่ 1) ผ่ายระบบ MEET เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เมื่อวานที่ผ่านมา 3 ห้อง 3 หัวข้อ
ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ ต้านภัยโควิด 19 (ครั้งที่ 1) ผ่ายระบบ MEET เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เมื่อวานที่ผ่านมา 3 ห้อง 3 หัวข้อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 12:48:59


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home