หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาฯ จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ให้เกียรตเป็นประธานในพิธีเปิด
ศิลปกรรม ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาฯ จัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ให้เกียรตเป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 17:04:30


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา (กิจกรรมรับน้อง) ให้กับตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทีมงานจากศูนย์จิตตปัญญาฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน

 สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎษคม 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 วัตถุประสงค์กิจกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมการรับน้องที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับนักศึกษาที่จะเป็นรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตซึ่งทำหน้าที่รับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก