หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตร ป.เอก จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตร ป.เอก จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-14 11:18:14


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งท้ังหมดเป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการต้อนรับและแนะนำรายวิชา จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ด้วย Zoom
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home