หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาจิตรกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ
นักศึกษาจิตรกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:39:42

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นายณัฐธวัช พันธุ์สอิ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” อันดับหนึ่ง ประเภทภาพวาด ในการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “Making Our World Safe from Infectious Diseases หรือ ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติอื่นๆ

 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 และแสดงนิทรรศการประกวดผลงานศิลปะ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์


รูปภาพเพิ่มเติม นศ.จิตรกรรมได้รางวัลระดับนานาชาติ.pdf