หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาจิตรกรรม นำนศ.ฝึกวาดภาพทิวทัศน์ ณ สถานที่จริง
สาขาวิชาจิตรกรรม นำนศ.ฝึกวาดภาพทิวทัศน์ ณ สถานที่จริง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-13 05:57:24


วันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาจตรกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ วนอุทยานเขาตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อฝึกฝนการวาดภาพทิวทัศน์จากสถานที่จริงธรรมชาติจริง ทั้งยังกิจกรรม Workshop : Painting Landscape โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา 

กิจกรรมดังกล่าวยังจัดร่วมกันกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ขอบคุณภาพ : อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home