หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > Woodcut Printmaking ภาพพิมพ์แกะไม้ครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม
Woodcut Printmaking ภาพพิมพ์แกะไม้ครั้งที่ 1 สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-21 14:19:08


นี้คือผลงานการทำ Woodcut Printmaking ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

Woodcut Printmaking คือการแกะสลักแผ่นไม้ให้เป็นลวดลายเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์ลงบนกระดาษ 

โดยอาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home