หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สอบ "งานเปเปอร์คัต" ผลงาลนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
สอบ "งานเปเปอร์คัต" ผลงาลนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-21 12:07:51


วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดการสอบนักศึกษาด้วยการทำ "Papercut" โดยมี อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ เป็นผู้ดำเนินการสอบในครั้งนี้งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home