หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดี'ศิลปกรรม ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดี'ศิลปกรรม ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-14 18:17:17


วันที่ 11 ตุลาคม 2562 อาจารย? ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดราชาธิวาสวิหาร
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home