หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ศิลปะการแสดง
ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ศิลปะการแสดง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-27 11:47:48เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยใช้หลัก 3 ป.(ปรับ ปิด เปิด) เชิญวิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ มาให้ความรู้และคำแนะนำในหัวข้อ "แนวทางการปรับปรุงและการบริหารหลักสูตรสู่อนาคต" ณ ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ในการนี้ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home