หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม จัดอบรม การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล
ศิลปกรรม จัดอบรม การจัดแสงถ่ายภาพบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-11-22 11:40:54


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยาการ ได้แก่ คุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง “พี่อู๊ด” (Art of AUD) มาให้ความรู้ในการถ่ายภาพด้วยไฟแฟลช เทคนิคการผสมสีของแสง การควบคุมแสง การใช้ฟิลเตอร์ และเทคนิคพิเศษต่างๆ อย่างเต็มอิ่มตลอด 1 วันเต็ม ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี  ณ หอศิลป์ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์