หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > งานวิจัยอาจารย์และนักศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ลงสื่อออนไลน์ eduzone
งานวิจัยอาจารย์และนักศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ลงสื่อออนไลน์ eduzone

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 11:13:00

อ่านข่าว คลิก https://www.eduzones.com/2021/05/26/ssru-210/

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home