หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ภาพการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ การรับนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio 1/1 ปีการศึกษา 2561
ภาพการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ การรับนักศึกษาใหม่ รอบ portfolio 1/1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 17:55:15

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio เป็นปีแรก มีนักเรียนแห่สมัครรวมกว่า 20,000 คน เผยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมเกินกว่าแผนรับถึง 2 เท่า

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติรอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งแรกช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักเรียนให้ความสนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยสาขาที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) สาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามลำดับ ส่วนสาขาอื่นๆ อาทิ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ก็มีนักเรียนให้ความสนใจมากไม่แพ้กัน โดยยอดสมัครมีจำนวนมากกว่า 3 เท่าของจำนวนที่รับได้

          ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นหนึ่งในกรรมการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง(ศิลปะการละคร) ได้ให้ความเห็นว่า การเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดี  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างงานอย่างเป็นรูปธรรมทุกปี  โดยนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบไป สามารถผลิตงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทำให้นักเรียนเชื่อมั่นที่จะเข้ามาสมัครเรียน ซึ่งคณบดียังได้กล่าวแนะนำถึงนักเรียนที่สนใจจะสมัครในรอบ Portfolio รอบ 2 ที่จะเปิดรับในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่จะถึงนี้ด้วยว่า ในการคัดเลือกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะแตกต่างจากคณะอื่นตรงที่ไม่เพียงแค่การสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องทำการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกความสามารถในเชิงทักษะก่อนที่จะเข้ามาเรียน  เพื่อเป็นการเลือกเฟ้น “ว่าที่ศิลปิน” ผู้มีใจรักและมีทักษะอย่างแท้จริง ให้เข้ามาศึกษาต่อในศาสตร์ที่ตนใฝ่ฝัน  จึงอยากให้นักเรียนศึกษาแนวทางการสอบในเอกสารให้ละเอียด และเตรียมฝึกทักษะด้านต่างๆให้พร้อมก่อนมาสอบ รับรองว่าหากนักเรียนมีโอกาสผ่านเข้ามาเรียนได้แล้ว นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นศิลปินในศาสตร์ที่ตั้งใจได้อย่างแน่นอน

           สุดท้ายนี้ สามารถติดตามข่าวสารของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทาง www.facebook.com/FARSSRUfanpage  หรือ www.far.ssru.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0-2160-1388 ต่อ 100