หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญชม การสอบมาตรฐานศิลปิน 2562
ขอเชิญชม การสอบมาตรฐานศิลปิน 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-21 15:29:15

สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย
ขอเชิญชมการแสดง
การสอบมาตรฐานศิลปิน 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ชมฟรี

ติดต่อสำรองที่นั่ง
คุณกมลวรรณ โทร. 0945427133





งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home