หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญพบกับมหกรรมการแสดงดนตรี ผลงานนักศึกษา และนิทรรศการ "FAR FEST 2"
ขอเชิญพบกับมหกรรมการแสดงดนตรี ผลงานนักศึกษา และนิทรรศการ "FAR FEST 2"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-11-06 13:22:59
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home