หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ติดตามชม “เสวนาออนไลน์” อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม SSRU
ติดตามชม “เสวนาออนไลน์” อาจารย์จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม SSRU

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-12-29 19:48:53


ชวนทุกคนรับชมกิจกรรมการศึกษาสำหรับโครงการศิลปะเสวนา ภายใต้ธีม: ART IN CRISIS TIME นำเสนอประเด็นทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่กำลังเป็นกระแส ขยายองค์ความรู้ และสร้างประสบการณ์การรับรู้ใหม่ ๆ ให้กับสังคม เพื่อการปรับตัวตามสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยคุณสามารถรับชมการเสวนานี้ในรูปแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564

ART IN CRISIS TIME หัวข้อ "21st Century Education" 

ดำเนินรายการ โดย คุณมรุต มากขาว ครูผู้สอนวิชาศิลปะ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โครงการ English Programme /ศิลปินอิสระ

วิทยากรรับเชิญ: อาจารย์ จารุวรรณ เมืองขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ศิลปินอิสระ และคุณณชนก หล่อสมบูรณ์ คุณครูสอนศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนศศิภางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home