หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > "คุณสมบัติ ไม่ต้องเก่งมาก มาเรียนรู้ด้วยกัน" สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์
"คุณสมบัติ ไม่ต้องเก่งมาก มาเรียนรู้ด้วยกัน" สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-19 11:34:52

สำหรับปีการศึกษา 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย และ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้มีการควบรวมเข้าด้วยกันเป็น "สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์" โดยแบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา คือ "แขนงการออกแบบแฟชั่น" และ "แขนงการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์" ซึ่งทั้ง 2 แขนงวิชาจะมีการเรียนการสอนที่เปิดกว้าง สร้างมุมมองใหม่ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานทางความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เพราะแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์นั้นต่างเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งสิ้น จึงเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งแสดงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด และยังเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ


ในปีการศึกษา 2565 ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 7 มกราคม 2565


***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/


หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home