หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > เตรียมพอร์ตเลิศๆมาเลย! รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)
เตรียมพอร์ตเลิศๆมาเลย! รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-19 15:52:33


เตรียมพอร์ตเลิศๆมาเลย! รอบ 1 Portfolio (วันนี้ - 7 มกราคม 65)

สมัคร คลิก https://admission.ssru.ac.th/ 

"ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี"

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

-อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home