หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ขอเชิญชวนมาวิ่งชมวิวแม่น้ำ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน SSRU RUN 2019 วิ่งเพื่อน้อง
ขอเชิญชวนมาวิ่งชมวิวแม่น้ำ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน SSRU RUN 2019 วิ่งเพื่อน้อง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-16 11:27:58
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home