หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาจิตรกรรม ออกแนะแนว ณ โรงเรียนมัธยม
สาขาวิชาจิตรกรรม ออกแนะแนว ณ โรงเรียนมัธยม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 12:56:46


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พันธุ์เทียน และอาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน เป็นตัวแทนสาขาวิชา เดินทางไปแนะแนวการเรียนการสอนในสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


รูปภาพเพิ่มเติม แนะแนวจิตรกรรม.pdf