หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
ไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:07:37

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูช่าวศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นสิริมงแก่คณาจารยน์และนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและจุดธูปเทียนโต๊ะหมู่บูชา จัดขึ้น ณ หอศิลป์ ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์