หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย นำเสนอการออกแบบชุดผ้าไหมให้กับท่านฑูตและภริยา สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย นำเสนอการออกแบบชุดผ้าไหมให้กับท่านฑูตและภริยา สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-26 16:55:48


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถานฑูตสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการออกแบบชุดผ้าไหมให้มีเอกลักษณ์ตามวัฒนธรรมการแต่งกายของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สำหรับร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 โดยในครั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯได้รับมอบหมายให้ออกแบบและตัดเย็บชุดมอบเป็นของขวัญให้กับท่านฑูตและภริยา โดยได้นำเสนอการออกแบบชุดผ้าไหมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home